Røiseland prater ennå mere sprøyt.

I tråden vi henviste til i forrige post på Røiselands åpne Facebookside kommenterer hun trådens utvikling slik:

«Interessant å se hvilke mekanismer som kobles inn i debatten. For min del tenker jeg at all respektfull informasjonsutveksling har verdi og så kan man selv vurdere hva som er hva. Jeg ville gjerne si «told you so» på litt infantilt vis fordi jeg har vært så sjokkert over modus operandi til human etisk forbunds statsstøttede storstilte kampanje de siste årene, både når det gjelder omfang og tone, og blitt tråkket i senk hundre ganger uten egentlig å ta så mye til motmæle på det nivået. Noen av HEFs fanesaker har vært: vaksiner er bra og man setter andres liv i fare ved å kritisere vaksiner, mobil stråling er ikke skadelig, aspartam er ikke skadelig – listen er lang. Og som respons på et facebookinnlegg på min egen vegg kommer straks et eget blogginnlegg som utbroderer i banale ordelag, samt innspill som mangler ethvert minstemål av kjennskap til sosial kodeks (Mia Fjell). Ole Blente hva var det du likte ved Mia Fjells innlegg?»

Trinn for trinn, direkte til Ingunn Røiseland:

Å ta en helt relevant, relativt faktabasert avisartikkel (Politiken) til inntekt for et totalt virkelighetsfjernt og paranoid syn på hvordan ting fungerer og hva du tror er mulig i dag, uten at artikkelen nevner noe av det du snakker om i forhold til GPS er ikke respektfull informasjonsutveksling, og det har ingen positiv verdi. Det er rett og slett bullmilk.

Å vurdere hva som er hva har du gjentatte ganger vist at du ikke er i stand til. Vi har påpekt dette grundig i forrige post. Dine følgere ser heller ikke ut til å ha denne evnen.

Du nevner HEF sin kampanje og sikter sannsynligvis til aksjonen «Ingen liker å bli lurt» (de har og en Facebookside). Ingunn Røiseland, du er sannsynligvis en av grunnene til kampanjen via ditt engasjement i Vaksineaksjonen. At du ikke har tatt nevneverdig til motmæle (i allefall i dine egne øyne) skyldes sannsynligvis at du faktisk ikke har noe å ta til motmæle med. Hadde du hatt, kunne du gjort aksjonen ILÅBL til skamme for lengst. Ut over dette, denne bloggen er ikke tilknyttet ILÅBL eller HEF på noen måte.

Å være skeptisk til vaksiner er ikke det samme som å be folk ikke ta dem, slik dere gjorde i Vaksineaksjon. I ettertid skryter dere av å ha hatt rett, når dere i virkeligheten hadde flaks. Dere visste like lite om narkolepsi-bivirkningen som noen andre. For hadde dere faktisk visst om den bivirkningen og kunne dokumentere den, da hadde dere ikke trengt å ty til skremselspropaganda som at CIA hadde overvåkningsgreier i vaksinen. Ikke sant? For det stuntet har faktisk virkelig slått deg i bakhodet. Helt fortjent, etter vår mening. I tillegg vet vi at Dreyer hadde sølvvann å selge, og Hanssen hadde en bok å selge. Begge var også med i vaksineaksjonen.

Når det gjelder mobil stråling og aspartan, og for den saks skyld klimakrise og chemtrails, du ser ut til å gå for «mindretallet har rett». For hovedvekt av forskning viser nettopp at hverken aspartan eller mobil stråling er spesielt farlig, klimakrisen er høyst reell og chemtrails er pølsevev. Det er konspirasjonsteoritøv.

Så til dine små stikk til debatanter og følgere i tråden.
Sosial kodeks. Er det god sosial kodeks å spre villedende informasjon som kan være farlig?
Er det virkelig slik at du forlanger at dine disipler skal hoppe på din kommando, slik du behandler Ole Blente?

Ikke minst, er ditt tilsvar til Erik Røys for noen dager siden i TA god sosial kodeks?

Til sist: Tove Kongsvik, kanskje det du leter etter ikke finnes.

Og ja, vi mottar gjerne svar her.

Røiseland prater mere sprøyt.

I et innlegg på hennes egen Facebookside i dag klarer hun det kunststykket å underbygge sin egen påstand om at man kan sprøyte inn GPSsendere via vaksinering for å spore oss.
Linken hun bruker for å bevise sin påstander et avisinnlegg om RFIDchips i danske Politiken.
For det første er artikkelen hun viser til fra 12.01.08, hennes egen påstand er fra et intervju i TA datert 20.10.09. Altså nesten to år nyere.
Det gjør ikke saken hennes noe bedre at artikkelen hun viser til ikke på noe punkt underbygger  påstandene hennes om GPS og tankekontroll, den nevner det ikke en gang.
Hun sier følgende til TA:
«Vi vet at CIA har utviklet en RFID-chip som kan implanteres under huden eller en nanochip som kan distribueres gjennom, ja – vaksiner. I tillegg til å inneholde et GPS-system som gjør at myndighetene alltid vil vite hvor du er, inneholder også en slik chip muligheten for tankemanipulasjon.»

Hva er RFID?
Ganske enkelt RadioFrekvensIDentifisering. Det har lenge vært brukt på katter, og kan brukes i betalingssammenheng, ikke bare i butikker, men offentlig transport og underholdning. I den forbindelse kan bi spores på samme måte som ved kortbruk.
I artikkelen i Politiken nevnes som et bruksområde at syklister kan ha dem (implanert eller montert på sykkel/hjelm) for å varsle biler med mange døvinkler (lastebiler) om at det er en syklist i nærheten. Han får neppe opplysninger om hvem syklisten er, noe han nok heller ikke trenger.
Om rekkevidde, den kan være opptil noen hundre meter om RFIDenheten selv har en strømilde, men i normal sammenheng er det snakk om noen meter.
Hva er GPS?
Det er snakk om et Globalt PosisjoneringsSystem. De fleste kjenner det i dag via bilnavigering og geotagging av bilder. Blant annet. Det er i mine øyne svært nyttig. Slik det virker i dag leser altså enheten med GPS sin egen posisjon via en del (minst 3) satelitter, med noen få meters nøyaktighet. Den mottar altså signal fra satelittene.
Men det er mer anvennelig enn som så. Man kan bruke det til å spore ting. Dyre biler og båter er et eksempel, trailere på jobb i sør-Europa hvor kapring har vært et problem er et annet eksempel.
Men disse enhetene krever både strøm og antenne.

Det Ingunn Røiseland sier – faktisk i klartekst – er at CIA har laget noe hun kaller nanochips ikke bare med RFID, men med GPSsender. Som man altså injiserer via vaksiner.
Det er et par problemer i våre øyne rundt dette. Antennerekkevidden og batterikapasiteten på en GPSsender som ikke er større enn at den kan injiseres via en vaksinesprøyte.
Og selve identifiseringen. Hvordan vet CIA at vi får akkurat den chipen med vår ID på?
OK, la oss anta at Ingunn Røiseland blander RFID og GPS. Vil det være mulig å drive hemmelig sporing via RFID? Ja, rent teoretisk. Om man har lesere med maks 5 meters mellomrom. Og man må fortsatt vite at riktig RFID blir injisert i rett person.
Det med tankemanipulasjon overlater vi til fantasien.

Det er ikke første gang vi tar opp dette, hvorfor nå igjen? Nå høres det nok uskyldig ut å ha slike tanker, Men Ingunn Røiseland har beklageligvis oppnådd en viss tilhengerskare, en flokk mennesker som fortjener bedre enn å tro det hun sier totalt uimotsagt. Så når hun kjepphøy og full av «Hva var det jeg sa»spirit selv bringer dette på bane er vi på plass. Og forteller både henne og hennes villfarne tilhørere hva hun egentlig sa. Forhåpentligvis til nytte både for de som kjenner, og de som ikke kjenner henne.

Kommentarfeltet på siden hennes er forøvrig ganske underholdende, og vi ser de vanlige ukritiske røstene. Og en og annen ukritisk. Før de blir blokkert.
Motsigelser kan man ikke ha noe av, må vite.