Uniformert hevngjerrighet

Oppdatering 17.1.16
Kleven Bergs anke på den siste oppsigelsen er avvist av det lokale ansettelsesrådet.


Oppdatering 10.10.15
Nå kan det se ut som oppsigelsen først og fremst dreier seg først om å kalle Stoltenberg for krapyl, og senere spørre om Hajik er tilhenger av ABB.
Han har tidligere blitt etterforsket i 2008 for brudd på taushetsplikten i forbindelse med et FrPmøte. Saken ble henlagt.
Kleven-Bergh ble i mai 2013 ilagt besøksforbud, som senere ble trukket.
Når det kommer til innvandrervitsene forteller han i samme artikkel at Facebook-kontoen hans må ha blitt hacket.
Til VG forteller han at det må være barna hans som har lagt ut vitsene.

Denne posten fra 17.2.14 står fortsatt på støttegruppa hans.
Skjermbilde 2015-10-10 10.17.59


Oppdatering 22.9.15
Politimannen Kleven Bergh har i dag igjen blitt fratatt sin stilling i politiet.
I miljøet rundt ham, i kommentarfelt, på hans private FBside, og den nå lukkede støttegruppa hans er gjengangeren at han har mistet sin ytringsfrihet.
Det er selvfølgelig bare tull, dette er en personalsak i politiet, og har fortsatt ingenting med ytringsfrihet å gjøre.
Han påklager saken.


Oppdatering 29.4.15
Pedobeskyldningene fortsetter fra aktiv FrPer og politimann Stein-Robin Kleven Bergh og hans FBvenner. Dette innlegget ble postet tirsdag ettermiddag, onsdag kveld står det der fortsatt.
Er dette en polititmann verdig?
Jeg mener at det er det ikke. Hva legger han egentlig i at «noen burde stoppe kjeften på»? Det kan fort oppfattes som en oppfordring til vold. I allefall ser det ut til at Ove Mølback Karlsen oppfatter det slik.

Jeg presiserer som før at Kleven har postet dette kun for sine FBvenner, men han har så mange venner at dette må regnes som offentlige uttalelser.

Skjermbilde 2015-04-29 22.48.13Skjermbilde 2015-04-29 22.48.31

I tillegg fortsetter han å poste private brev fra justisministeren på sin egen støttegruppe Støttegruppe For Stein-Robin Kleven Bergh, som jeg naturligvis ikke vil poste her, kun linke til.


Oppdatering 17.1.15:
Som kjent var pedosvertekampanjen til Dag Fallet et tema i rettssaken mellom Krudtaa og Bergh, og jeg omtalte det her.

Stein-Robin Kleven Bergh, som ikke umiddelbart kan knyttes til lyskildemiljøet, men som allikevel på grunn av sin politiske orientering har forbindelser dit, valgte for et år siden å hive seg på den nevnte kampanjen, noe denne bloggposten tok opp da.
Nå viser det seg at han – på tross av hva retten sa om kampanjen – fortsatt sprer slike påstander. Kleven Bergh har blitt koplet opp mot PEDIGA av Vepsen.no, noe han likte svært dårlig. Og i den sammenhengen kom han med dette utsagnet på Vepsens FBside:
Screenshot 2015-01-17 23.55.24
Når han blir gjort oppmerksom på dommen mellom Krudtaa og Bergh reagerer han slik:

Screenshot 2015-01-17 23.58.05
Å komme med dette nå, som han samtidig har en klagesak hos politiet – som han endatil publiserer korrespondanse fra (klagen omfatter og brudd på taushetsplikten) på sin egen støttegruppe, det oppfatter jeg helhetsmessig som lite gjennomtenkt.

Det er greit også å minne på hans syn på ytringsfriheten (gjelder Vepsen) i denne sammenhengen.
Screenshot 2015-01-18 00.43.25


Så til den originale bloggen fra 27.1.14

Vi har tidligere grundig vist hvordan den Lyskildedrevne pedosvertekampanjen mot Gunnar Tjomlid og HEF/Skepsis har spredd seg i den mørkere delen av alternativmiljøet, og vi har vist at motivet er hevn. Det er ikke bare Lyskildemiljøet som er hevngjerrige på  Tjomlid, han skrev også en kritisk blogpost om politimannen Stein-Robin Kleven Bergh. Det tålte Kleven dårlig, og han har flere ganger postet negative ting om Tjomlid, basert på Dag Fallets blogger. Nå er det kanskje ille nok det Kleven selv skriver, men kommentarene er langt verre, of det er de som er mest interessante her. Det og at han selv lar dem stå. Og vennene han etterhvert har skaffet seg tilhører ikke akkurat venstresiden. Men de er akkurat like ukritiske som deres Lyskildevenner. Når det gjelder denne pedosvertekampanjen kan følgende linker både utdype og være av interesse: Tøvsugeren: HumanistPedofiliHvafornoesadu? Tøvsugeren: Du var ikke Skeptisk humanistpedofil allikevel, eller hvordan var nå dette igjen? Nettavisen: Stavrum beklager overfor Tjomlid Journalisten: Øgrim uttaler seg om Stavrums beklagelse Jeg gjengir her skjermdumper sendt meg både fra Klevens private FBprofil og hans lukkede støttegruppe på Facebook. Han har selv 1500 venner, og støttegruppa har omtrent like mange medlemmer, så det som ytres der regnes som offentlige ytringer og kan derfor gjengis. Nederst har han postet til Trude Helén Holes FBside. Tjomlid---som-hang-meg-ut-i-VG-som-rasist-for. Støttegruppe-For-Stein-Robin-Kleven-Bergh-1 Bra---måtte-tusenvis-gå-i-fella!-_)-Dette. Her-har-vi-Gunnar-Tjomlid-i-et-nøtteskall!.