Homeopaters fortynnede virkelighetsoppfatning

27.11.14 dreide Debatten i NRK seg om alternativ medisin. Panelet besto på skepsissiden blant andre av  blogger Gunnar Tjomlid og lege Jørgen Skavlan på  skepsissiden, og direktør i NAFKAM Vinjar Fønnebø , leder i helsekomiteen Kari Kjønaas Kjos (Frp) og homeopat Andreas Bjørndal på den andre siden. Som vanlig i slike sammenhenger ble homeopati et tema.
Nå viser all vesentlig forskning at homeopatiske midler ikke har noen virkning ut over placebo, noe til og med NAFKAM (Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin) erkjenner.
Det ble likevel sagt at det kunne være nyttig å gå til en homeopat, rett og slett for samtalens del. Homeopater har tid til det. Skavlan var her klar på at det var det mellommenneskelige aspektet som var det vesentlige, ikke at det hadde noe med homeopati å gjøre.
Så langt så vel.

Norske Homeopaters Landsforbund (NHL) griper tak i dette, fortynner det, rister det, og får det til å bli dette:
«NRK- debatten slår fast at homeopatisk behandling virker!»
Noe slikt ble slett ikke fastslått av programmet, den skeptiske siden og NAFKAM (flertallet) var enige om at homeopatisk behandling ikke virket.

Jeg vil dra frem et par ting fra dette innlegget:

Professor Fønnebø fra NAFKAM kunne med fordel ha nyansert uttalelsene om homeopatisk medisin. Han henviste bare til forskning de selv hadde gjort,  og ingen andre studier ble nevnt. Homeopatiske medisiners spesifikke effekt har så langt ikke vært undersøkt på en god nok måte – på homeopatiens premisser.

Fønnebø sa at homeopatisk medisin ikke virket. Klart NHL ønsket dette nyansert. Snurrig nok etterlyser NHL forskning på homeopati på homeopatiens premisser. Dette var et tema, og det kom frem at homeopater samlet satt på nok omsetning til å finansiere slik forskning selv.
Enda snurrigere blir det når NHL på sin Facebookside omtaler dette:
Screenshot 2014-11-30 10.08.53

At det for homeopater er forbudt å vise forskning på at homeopati virker er en smule søkt. Jeg tror det er en ny fortynning av sannheten. For hadde slik relevant forskning eksistert hadde de selvfølgelig fått lov til å fortelle om den. Og jeg tror ikke noen vil hindre dem i å vise til all den forskningen som faktisk forteller at homeopati ikke virker.
Men poenget her er at NHL i det ene øyeblikket sier at det ikke finnes forskning på homeopati på homeopatiens premisser, mens de en uke før sier at det har blitt forsket på homeopati i 200 år, og at forskning er homeopatiens grunnlag.
Har det blitt forsket på homeopati i 200 år, og har dette vært vellykket?
Fra denne Wikipediaartikkelen med gode referanser siterer vi følgende:

Homeopathy achieved its greatest popularity in the 19th century. It was introduced to the United States in 1825 by Hans Birch Gram, a student of Hahnemann.[51] The first homeopathic school in the U.S.A. opened in 1835, and in 1844, the first U.S. national medical association, the American Institute of Homeopathy, was established and throughout the 19th century, dozens of homeopathic institutions appeared in Europe and the United States.[52] By 1900, there were 22 homeopathic colleges and 15,000 practitioners in the United States.[53] Because medical practice of the time relied on ineffective and often dangerous treatments, patients of homeopaths often had better outcomes than those of the doctors of the time.[54] Homeopathic remedies, even if ineffective, would almost surely cause no harm, making the users of homeopathic remedies less likely to be killed by the treatment that was supposed to be helping them.[41] The relative success of homeopathy in the 19th century may have led to the abandonment of the ineffective and harmful treatments of bloodletting and purging and to have begun the move towards more effective, science-based medicine.[29] One reason for the growing popularity of homeopathy was its apparent success in treating people suffering from infectious disease epidemics.[55] During 19th century epidemics of diseases such as cholera, death rates in homeopathic hospitals were often lower than in conventional hospitals, where the treatments used at the time were often harmful and did little or nothing to combat the diseases.[56]
From its inception, however, homeopathy was criticized by mainstream science. Sir John Forbes, physician to Queen Victoria, said in 1843 that the extremely small doses of homeopathy were regularly derided as useless, «an outrage to human reason».[57]James Young Simpson said in 1853 of the highly diluted drugs: «No poison, however strong or powerful, the billionth or decillionth of which would in the least degree affect a man or harm a fly.»[58] 19th-century American physician and author Oliver Wendell Holmes, Sr. was also a vocal critic of homeopathy and published an essay in 1842 entitled Homœopathy and Its Kindred Delusions.[35] The members of the French Homeopathic Society observed in 1867 that some of the leading homeopathists of Europe not only were abandoning the practice of administering infinitesimal doses but were also no longer defending it.[59] The last school in the U.S. exclusively teaching homeopathy closed in 1920.[41]

Jeg siterer videre

Legemidlene, eller de råd legene gir sine pasienter, har ofte ikke vitenskapelig dekning. De bruker skjønn og anbefaler det som de ser fungerer ved erfaring. Homeopati er en erfaringsvitenskap, og homeopater MNHL bruker også det vi har sett fungerer gjennom generasjoner.

Den første setningen er typisk for alternative behandlere og er i beste fall en drøy overdrivelse, men på ingen måte noen dokumentasjon på om homeopati virker eller ikke.
Den andre setningen går på tvers av hva de faktisk skriver tidligere i artikkelen om forskning og som jeg har kommentert lenger oppe.
Meningsløsheter og selvmotsigelser taler neppe deres egen sak.

Min konklusjon er at homeopater har en godt fortynnet virkelighetsoppfatning, og tjener penger på folks ufortynnede naivitet.