Bill. merket «respekt»

På Vaksineaksjon.no kan man lese litt om respekt.

Skjermbilde 2015-04-17 10.18.06

17. april 2015


Respekt?
 Hvor ble det av respekten for de små barna dere vil prakke sykdommer på, gjøre fremtiden uviss for?
For det er tross alt ikke oss dette handler om.

Respekt? Hvor ble det av respekten for forskere og vitenskapsmenn som har laget disse trygge vaksinene? Hvor ble det av respekten for de helsearbeiderne som blir drept i sitt arbeid med å vaksinere?

Respekt? Hvor ble det av respekten for alle de som velger å vaksinere, de 95% dere hånlig kaller «sheepies»?

Respekt? Hvor ble det av respekten for de barna som har dødd av barnesykdommer fordi de ikke er vaksinert, og som dere prøver å finne på all verdens andre forklaringer på? Hvor er respekten for de barna som dør av andre/ukjente årsaker, og som dere prakker en konstruert vaksinedød på? Eller respekten for de barna som blir ristet ihjel av foreldre, mens dere legger skylda på vaksiner?

Respekt? Hvor er respekten når dere prøver å pedosverte alle som motsier dere?

Respekt? Fra en gruppe styrt av moderatorer hvor en er dømt i sammenheng med pedosverting og av NRK omtalt som nettmobber (Rolf Erik Hanssen), en har økonomiske interesser i å sverte ned på helsevesenet og medisinbransjen (Kjetil Dreyer), en kronisk løgner (Sandy Lunøe), en rabiat sykepleier (Cathrine Woldstad), og en av norges fremste konspirasjonsteoretikere (Ole-John Saga).

Ikke kom snikende og snakk om at dere respekterer noe. Ikke kom og forlang respekt heller. Dere fortjener ingen.

Pål sine skrøner

Pål «Gråbein» Mauseth fra vaksinemotstandsmiljøet har lagt ut en liten episstel, som har dukket opp flere steder, blant annet hos homofoben, antisemitten, konspirasjonsteoretikeren og sykdomsfremmende Berit Anne Einang:
Skjermbilde 2015-04-08 09.16.30

Dette fortjener et svar.

Ja, vi er suverene individer. Nei, vi har ikke eierskap over egne barn, vi har ansvar for dem.  Et ansvar noen må forvalte for oss om vi ikke makter det selv. Derfor har staten opprettet Barnevernet, som skal ivareta barns interesser når foreldre ikke klarer det. I strengeste form går Barnevernet inn og omplasserer barna. Så nei, barn er ikke «vår eiendom» man kan skalte og valte som man vil med for egen del. Man kan ikke misbruke dem seksuelt, man kan ikke banke dem fordi «den man elsker tukter man», man kan ikke ha dem i bil uten å sikre dem, man bør ikke utsette dem for fare ved å la vær å vaksinere dem, og man bør ikke tvinge dem på fotballbanen for åt de skal nå målene man ikke klarte selv.

Ja, jeg har argumentert for obligatorisk vaksinering. Jeg erkjenner også et par gode argumenter mot. Blant annet at det for øyeblikket ikke er nødvendig, på grunn av en god vaksinedekning som er økende, og ikke minst det kaoset det kan bli i hodene på noen om en slik ordning innføres. Men vi har allerede hatt obligatorisk vaksinering tidligere, og det var lite oppstuss da.

Min begrunnelse for å ønske størst mulig vaksinedekning er basert på to ting, et ønske om at barn har best mulig oppvekstvilkår, og den jobben vaksiner gjør for dette på helsesiden, ved trygt å eliminere muligheten for å få farlige barnesykdommer. Vi vet hvor trygt dette er. Jeg har en humanistisk tankegang, vitenskapen, og 95% av befolkningen i ryggen på dette.
Ingen vaksinemotstander kan endre på det faktum.

Hva er mest fascistisk, et ønske om en tryggest mulig oppvekst for våre barn i hele samfunnet, eller et hjemlig regime hvor barn nektes vaksiner fordi man tror det er farlig? Selv en 15-åring vil kunne bli nektet dette. Det kaller jeg fascisme. Heldigvis behøver ikke 16-åringer å høre på sine vaksinenektende foreldre. De kan gå til en lege og be om de vaksinene de vil, uten at foreldrene kan blande seg.

Men hva med oss voksne? Har vi råderett over egen kropp, egne sinn? Ja, på en helt annen måte enn i forhold til sine barn. Men ikke der vi risikerer å utsette andre for fare. Vi kan ikke kjøre så fort vi vil, vi kan ikke gå og fekte med våpen, vi kan ikke skape utrygghet hos andre, hverken voksne eller barn. Her kommer faktisk et av mine beste argumenter for obligatorisk vaksine inn. Der vaksinemotstandere ikke vil akseptere at de også har et ansvar overfor fellesskapet, der mener jeg at vi alle har det. Med den samme humanistiske forankringen, en forankring vaksinemotstanderne mangler. Jeg tenker på fellesskapet og en trygg oppvekst for barn, de tenker på seg selv. De mener at de har rett til å utsette både egne og andres barn for fare fordi de eier dem.