Galematias

Hentet fra «I Lyskilden» på Facebook.
Bjørn Hansen viser her enten en kombinasjon av ironi og humor – eller ren galskap. Konspirasjonsteorier er som regel ren galskap, og det er godt med konspirasjonsteorier i Hansens tankegang.
Han har og sin egen «Filosofi» han kaller «Liljens vei». Nokså absurde saker.

Han har forøvrig tidligere kommet med trusler om både vold og drap, noe følgende innlegg viser. Om dette vitner om humor eller galskap overlater jeg til våre lesere å avgjøre.